Hoe

Werkwijze

pro4ce maakt in overleg met de opdrachtgever een analyse van de bestaande en de gewenste situatie. Hierin worden alle ter zaken doende aspecten meegenomen. Op die manier ontstaat een volstrekt heldere opdrachtformulering. Die opdracht kan bestaan uit onderzoek, advisering, coaching en/of (interim)-management.

De opdrachtformulering wordt vertaald in een operationeel plan, waarin zowel een te behalen (meetbaar) resultaat als de tijdsplanning waarbinnen de opdracht zal zijn uitgevoerd, zijn opgenomen. Op die manier weet iedereen waar hij of zij aan toe is.

Aan het eind van de opdracht vindt samen met de opdrachtgever een evaluatie plaats van de uitvoering van de opdracht en het behaalde resultaat.